فیلم کوتاه زیارت

خاله ی شصت ساله ای دارم که خیلی به روز هستش و مدام موبایل و سوئیچش دستشه .اون همیشه میگه :رانندگی من از همه ی مردهای مدعی فامیل بهتره .البته یه اعتراف معروف هم داره و اون اینه که:کاش از فنی ماشین سر درمیاوردم تا سر تعمیرات و سرویس ها حتی منت پسرم رو نمیکشیدم .حالا به نظرتون خاله ام وقتی با آچارو پیچ گوشتی تا کمر توی کاپوت ماشین دولا باشه،چه شکلی میشه !
این حرف ها رو یکی از همکاران در اتاق فکر زد .
همین فکر شالوده ی اصلی ساخت فیلم زیارت شد .بانوان مسن و به روزی که با داشتن موبایل بی نیاز از هرکسی روغن خودرویشان را عوض میکردند.
در این فیلم به عمد از بازیگرهای حرفه ای استفاده نشد وهمین برخلاف سختی ها در تکرار برداشت ها جنس بازی ها را واقعی تر کرد.