وب سری بینوموس و کارلوس 3

وب سری بینوموس و کارلوس 2

وب سری بینوموس و کارلوس 3

بینوموس علیه کارلوس..!!

داستان این موشن در مورد یکی از قدیمی ترین و معروفترین نبردهای دنیاست. نبرد ابر باران زا و اتوموبیلی که  تازه ازکارواش بیرون آمده است.

دو شخصیت اصلی این موشن ابری به نام بینوموس و اتوموبیلی به نام کارلوس است که در ماجراهای مختلفی در جدال با یکدیگر ظاهر میشوند. البته از حق نگذریم که کارلوس یا همان اتوموبیل قصه خیلی مایل به رویارویی با بینوموس یا همان ابر قصه ما نیست.

در میانه راه شخصیت سومی هم به داستان اضافه میشود. یک کلاغ دردسرساز که با بینوموس برای آزار و اذیت کارلوس هم دستی میکند.

در نهایت در قسمت های مختلف شاهد جدال بین این سه شخصیت هستیم.